หมดปัญญาออนไลน์ – modepanya online


7 นวนิยายเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ 2552

7 นวนิยายที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2552

โลกใบใหม่ของปอง
โดย ไชยา วรรณศรี
สำนัำกพิมพ์ วรรณศรี

ประเทศใต้
โดย ชาคริต โภชะเรือง
สำนัำกพิมพ์ ก๊วนปาร์ตี้

ลับแล, แก่งคอย
โดย อุทิศ เหมะมูล
สำนัำกพิมพ์ อมรินทร์

วิญญาณที่ถูกเนรเทศ
โดย วิมล ไทรนิ่มนวล
สำนัำกพิมพ์ สามัญชน

ทะเลน้ำนม
โดย ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
สำนัำกพิมพ์ หนังสือแม่น้ำโขง

เงาฝันของผีเสื้อ
โดย เอื้อ อัญชลี
สำนัำกพิมพ์ มติชน

โรงเรียนที่เงียบที่สุดในโลก
โดย ฟ้า พูลวรลักษณ์
สำนัำกพิมพ์ ใบไม้สีเขียว

Seawrite2552t

โฆษณา


ผลการประกวดรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2552

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประกาศผลรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552 ซึ่งมีสำนักพิมพ์ หน่วยงาน และผู้สนใจ ร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดรวม 405 เรื่อง โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสิน ดังนี้

รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดี ได้แก่ “ซ่อนไว้ในสิม ก-ฮ ในชีวิตอีสาน” ของอู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
“คนสองแผ่นดิน” ของ รุ่งมณี เมฆโสภณ
“ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น 95 ปี 4เดือน 9วัน พูนศุข พนมยงศ์”
“142วัน 1,800 กม.นิเวศศิลป์ริมโขงของศิลปินนอกคอก” ของพิน สาเสาร์

รางวัลดีเด่นกลุ่ม หนังสือนวนิยาย ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
“ฆาตกรรมลวง” ของ ธันวา วงษ์อุบล
“ยิ่งฟ้ามหานที” ของกนกวลี พจนปกรณ์

รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
“เดินตามรอย” ของวันเนาว์ ยูเด็น
“นิยายของน้ำหยดหนึ่ง พิราบขาว
“ดอกหญ้า” ของ ชัยพร ศรีโบราณ และ “โลกยนิทาน” ของธีรภัทร เจริญสุข

รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น ได้แก่ “จากสายน้ำสู่นคร” ของประกาศิต คนไว
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
“เด็กทารกแห่งเมืองหมองหม่น” ของอดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์
“เมรุมายา” ของศันสนีย ศีตะปันย์
“รูปรัก” ของวรภ วรภา

รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ได้แก่ “ทายซิ ทายซิ นั่นตัวอะไร” ของตุลย์ สุวรรณกิจ
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
“กระจิ๊บกระจ๊อบมองโลก” ของ สมาพร สุขสำอาง
“บึ๊กซ่าขี้โมโห” ของ มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
“แมวหมิวผู้กล้าหาญ” ของ ฉันทนา ยกมาพันธ์

รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี ประเภทหนังสือบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย
“สายรุ้งหายไปไหน” ของนวรัตน์ สีหอุไร

รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปีประเภทหนังสือสารคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับทั้งรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย

รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล
“กระท่อมดินทุ่งดาว” ของ พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล
“ขวัญสงฆ์” ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง
“สายลมกับทุ่งหญ้า” ของ วิเชียร ไชยบัง

รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือสารคดี ได้แก่ “เงาะป่า : วรรณคดีสัญลักษณ์แห่งรัชสมัย” ของยุพร แสงทักษิณ
รางวัลชมเชย ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

ประเภทหนังสือบทร้อยกรอง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับทั้งรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย

รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพ ได้แก่ “มะเขื่องแห่งเมืองโหวกเหวก” ของ อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
“การผจญภัยของสุดสาคร พระอภัยมณี” ของ อัมรินทร์ เดชณรงค์
“บันทึกสี่เท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้าน(ฉบับการ์ตูน)” ของชนประเสริฐ คินทรักษ์
“แบนเล็กผจยภัย : ชีวิตชีปะขาวตัวแบนในโลกมหัศจรรย์ใต้สายน้ำ” ของ นิรมล มูนจินดา

รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ได้แก่ “สยามรัฐวัฒนา ใต้ฟ้าพระสยามินทร์” ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
“ซ่อนไว้ในสิม ก-อ ในชีวิตอีสาน”
“สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ของทศพล จังพาณิชย์กุล
“หนังสือชุดเครื่องถ้วยในเมืองไทย 3 เล่ม” ของ ภุชชงค์ จันทวิช

รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ได้แก่ “ที่สุดในโลก” ชองรัตนา คชนาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
“กระจิ๊บกระจ๊อบมองโลก” ของสมาพร สุขสำอาง
“ช้างเพื่อนกัน” ของธนากร ศรีวิเชียร
“ตลาดน้ำ อ้ำ! อร่อย” ของตุ๊บปอง” นายพนม กล่าว

หนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่น จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 26 มี.ค. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงพจนานุกรม‏

เรียบเรียงโดย: ทัชชา ปิยวัฒนเมธา

หากกล่าวถึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คุณนึกถึงอะไรบ้าง นึกถึงหนังสือเล่มหนาและหนักอึ้ง เป็นหนังสืออ้างอิงสามัญประจำห้องสมุด
ไม่สะดวกต่อการยืมออกนอกห้องสมุด ไม่สะดวกต่อการพกพาหากจำเป็นต้องใช้บ่อยๆ กว่าจะหยิบขึ้นมาเปิดอ่านก็ต้องมีแรงมากพอมิฉะนั้นอาจจะทำให้บาดเจ็บกันได้

ปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด คุณลืมไปได้เลย! ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์ธรรมดา ๆ ๑ เครื่อง และชอบท่องโลกออนไลน์ล่ะก็สบายมาก! เนื่องจากราชบัณฑิตยสถานได้นำพจนานุกรมดังกล่าวมาปฏิรูปเป็นเว็บไซต์ http://rirs3.royin.go.th

ในเว็บนี้มีวิธีค้นหาคำให้เลือกใช้ ๒ วิธี คุณจะเลือกเข้าลิ้งค์ตามตัวอักษร แล้วพิมพ์คำที่จะค้นหาในช่อง edit box เหมือนตอนเปิดหนังสือโดยเริ่มต้นจากค้นหาในสารบัญ แล้วค้นหาคำ หรือคุณจะไม่เข้าลิ้งค์ พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาได้ทันทีในช่อง edit box ก็ได้

แต่การค้นหาคำอาจยังไม่สมบูรณ์นัก เพราะยังมีคำที่ใช้กันในปัจจุบันอีกหลายคำที่เขาไม่ได้เก็บมาไว้ในหนังสือและเว็บไซต์ เช่น ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับคำที่มาจากภาษาอังกฤษ “internet” ว่าสะกดอย่างไรกันแน่ จะเป็น “อินเตอร์เน็ต” หรือ “อินเทอร์เน็ท” คำว่า “blog” เขียนเป็นภาษาไทยว่า “บลอก” หรือ “บล็อก” กันแน่ หรือแม้แต่คำว่า “อินเตอร์” เมื่อพิมพ์คำเหล่านี้เข้าไป ทางเว็บจะแสดงผลว่า “ค้นไม่เจอ โปรดพิมพ์ใหม่” หรือถ้าเกิดความเข้าใจผิดคิดว่า “สิวฝ้า” กับ “ฝ้าเพดาน” สะกดต่างกัน ผู้เขียนเคยเข้าใจว่า “ฟ่า” คือฝ้าเพดานที่เกี่ยวกับบ้าน แต่พอลองพิมพ์คำว่า “ฟ่า” ก็ได้ความรู้ใหม่จากการแสดงผล “ค้นไม่เจอ โปรดพิมพ์ใหม่” แล้วแสดงคำที่คล้ายกัน เช่น “ฟ่าง” ในคำว่า “ข้าวฟ่าง”

นอกจากส่วนของการค้นหาคำแล้ว เว็บไซต้นี้ยังได้จัดทำหัวข้อส่วนของการอธิบายวิธีใช้พจนานุกรม ได้แก่ การเรียงลำดับคำและวิธีเก็บคำ ประวัติของคำอักขรวิธี เครื่องหมายต่าง ๆ ความหมาย การบอกคำอ่าน และบัญชีอักษรย่อที่ใช้ในพจนานุกรม

นับว่าเว็บไซต์พจนานุกรมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงแหล่งความรู้ในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นก้าวใหม่ของราชบัณฑิตยสถานในการผลิตสื่อเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย และการเข้าถึงสื่อของคนไทย จึงไม่จำกัดเฉพาะการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อีกต่อไป โดยได้ผลิตสื่อในรูปแบบอื่น เช่น รายการทางวิทยุกระจายเสียง “รู้รักภาษาไทย” สื่ออินเตอร์เน็ต และได้เป็นกำลังสำคัญในการผลิตสื่อและรายการอื่น ๆ อีก ท่านผู้อ่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.royin.go.thประกาศผลรวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ 2551

ขอแสดงความยินดีกับรวมเรื่องสั้น
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
โดย วัชระ สัจจะสารสิน (สำนักพิมพ์นาคร)
ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปี 2551รวมเรื่องสั้นรอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ 2551
9 กรกฎาคม 2008, 10:59 am
Filed under: - ข่าวหนังสือ | ป้ายกำกับ: ,

เคหวัตถุ
โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์  (สำนักพิมพ์เคหวัตถุ)

ข่าวการหายไปของอาริญาและเรื่องราวอื่นๆ
โดย ศิริวร แก้วกาญจน์ (ผจญภัยสำนักพิมพ์)

เรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า
โดย จำลอง ฝั่งชลจิตร (สำนักพิมพ์แมวบ้าน)

เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
โดย วัชระ สัจจะสารสิน (สำนักพิมพ์นาคร)

วรรณกรรมตกสระ
โดย ภาณุ ตรัยเวช (สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์)

ปรารถนาแห่งแสงจันทร์
โดย เงาจันทร์ (แพรวสำนักพิมพ์)

บริษัท ไทยไม่จำกัด
โดย สนั่น ชูสกุล (สำนักพิมพ์มติชน)

ตามหาชั่วชีวิต
โดย เสารี เอี่ยมลออ (สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น)

หมู่บ้านแอโรบิก
โดย ทัศนาวดี (แพรวสำนักพิมพ์)รายชื่อ 5 เล่มสุดท้ายรางวัล Thailand Indy Awards 2008
22 เมษายน 2008, 2:41 am
Filed under: - ข่าวหนังสือ

ประกาศผลประกวดหนังสือทำมือรางวัล Thailand Indy Awards 2008 เข้ารอบ 5 เล่มสุดท้าย

ประเภทเรื่องสั้น ได้แก่
1.เทพนิยายแห่งชาติ โดย กันต์ธร อักษรนำ
2.ระคนคนละละคร โดย อุเทน มหามิตร
3.โลกของผมทั้งกลมทั้งแบน โดย วันใหม่
4.สถานีแปลกหน้า โดย ภาณุพงษ์ คงจันทร์
5.หนุมานเหยียบเมือง โดย จเด็จ กำจรเดช

กรรมการพิจารณาประเภทเรื่องสั้น ประกอบด้วย
1.จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
2.นพดล ปรางค์ทอง
3.พิเชฐ แสงทอง

ประเภทกวีนิพนธ์ ได้แก่
1.นิ่งภายใน ไหวรู้สึก โดย โขงรัก คำไพโรจน์
2.บทกวีไม่มีชื่อ โดย อาณัติ แสนโท
3.บางการจากพราก โดย ยอดฉัตร บุพศิริ
4.ลูกผู้ชายของดอกหญ้า โดย พ่อเรือเกลือ
5.อาณาจักรจินตนาการ โดย แก้วตา ธัมอิน

กรรมการพิจารณากวีนิพนธ์ ประกอบด้วย
1.มนตรี ศรียงค์
2.เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
3.ศิริวร แก้วกาญจน์

ทั้งนี้จะประกาศผลอย่างเป็นทางการและมอบรางวัลผู้ชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 ในงานมหกรรมหนังสือและสื่อทางเลือกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (INDY BOOK FESTIVAL 5) ณ สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯรายชื่อรวมเรื่องสั้นที่ส่งเข้าประกวดรางวัลซีไรต์ประจำปี 2551
16 เมษายน 2008, 10:37 am
Filed under: - ข่าวหนังสือ | ป้ายกำกับ: , , ,

1.60 เรื่องสั้น ประภัสสร เสวิกุล ประภัสสร เสวิกุล นานมีบุ๊คส์
2.The DuckDuck’s Manifesto! มนตรี ศรียงค์ สนพ.หมี่เป็ด
3.เคหวัตถุ อนุสรณ์ ติปยานนท์
4.เชวาตัวสุดท้าย โถ่เรบอ สนพ.สานใจคนรักป่า
5.เด็กทารกแห่งเมืองหมองหม่น อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์ นานมีบุ๊คส์
6.เทพนิยายแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุงใหม่) กันต์ธร อักษรนำ สนพ. White Faun
7.เปลือก จิรภัทร อังศุมาลี มติชน
8.เฟมีนีน รวิวาร มติชน 9.เมรุมายา ศันสนีย ศีตะปันย์ มติชน
10.เราหลงลืมอะไรบางอย่าง วัชระ สัจจะสารสิน สนพ.นาคร
11.เรื่องเล่าริมทะเล ดวงแก้ว กัลยาณ์สยามอินเตอร์คิดส์
12.เรื่องแค่นี้ เรื่องขี้หมา บุญชิด ฮาดะ ทิชา
13.เรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า จำลอง ฝั่งชลจิตร สนพ.แมวบ้าน
14.เรื่องลับดารา อุเทน พรมแดง UP2007
15.เรื่องลาวของแม่ อรุณวดี อรุณมาศ นานมีบุ๊คส์
16.เวลาล่วงผ่านอุโมงค์ วิภาส ศรีทอง สนพ.รูปจันทร์
17.เศษโศก พรเทพ เฮง สนพ.ฟรีฟอร์ม
18.เหนือนาฏกรรม อุเทน พรมแดง นานมีบุ๊คส์
19.เอวัง ก็มีประการฉะนี้ พระมหาสมจินต์ สัมมาปัญโญเนตรนภา แก้วแสงธรรม ยาเนซโควา
20.แสงแรกของจักรวาล นิวัต พุทธประสาท สนพ.เม่นวรรณกรรม
21.โลกสีเทา อุเทน พรมแดง นานมีบุ๊คส์
22.ไปหาใครบางคน นราวุธ ไชยชมภู สนพ.หนังสือไต้ฝุ่น
23.ไม่ย้อนคืน อุทิศ เหมะมูล สนพ.แพรว
24.กรณีศึกษาเรื่องลูกแกะฟันผุ ชาติวุฒิ บุณยรักษ์ หมูเพนกวิน
25.กล้วยหอมในร้านเคเอฟซี กร ศิริวัฒโณ สนพ.นาคร
26.กว่าพรุ่งนี้จะมาเยือน วันเสาร์ เชิงศรี มติชน
27.กางเกงในและความใฝ่ฝัน อรุณวดี อรุณมาศ สยามอินเตอร์
28.การเดินทางมาของนายกรัฐมนตรี ไชยา วรรณศรี มติชน
29.การเดินทางอันยาวนานตั้งแต่ต้นจนจบ สุวิชานนท์ รัตนภิมล สนพ.นาคร
30.ขงเบ้ง เจอคนบ้า เอื้อ อัญชลี มติชน
31.ข่าวการหายไปของอาริญาและเรื่องราวอื่นๆ ศิริวร แก้วกาญจน์ สนพ.ผจญภัย
32.คนเล็กหัวใจมหึมา มหาสมุทร ประชาคม ลุนาชัย มติชน
33.คนใต้ฝุ่น รุ่งฤทธิ์ ทรงคัชชะ สนพ.แด่คนช่างฝัน
34.คนไม่เอาไหน ก้าววิโรจน์ ดำจำนงค์ สนพ.แพรว
35.คนข้างตำรา สอนขวัญ โปรยปัน
36.ความคิดเห็นสีขาวกับคนสีเทา เชตวัน เตือประโคน มติชน
37.ความรักมีคม จักษณ์ จันทร โปรยปัน
38.คัมภีร์แห่งชัยชนะ แช้มป์ วิภาวี สนพ.วิภาวี
39.คำถามของชายหนุ่มผู้ชำรุด นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ สนพ.เนชั่นบุ๊คส์
40.คืนที่ฝนตกพรำ สิริ รักสกุลนิตย์ สนพ.โกมาซุม
41.จะตาย…ยังไม่รู้ตัว อุเทน พรมแดง นานมีบุ๊คส์
42.ด้วยอุ้งมือของโลก ปรารถนา รัตนะสิทธิ์ สนพ.ประพันธ์สาส์น
43.ตามหาชั่วชีวิต เสารี เอี่ยมลออ (เสาวรี) สนพ.ประพันธ์สาส์น
44.ถนนพระอาทิตย์ อรรถสิทธิ์ สมจารี จีเอ็ม มัลติมีเดีย
45.ทายาทพรานไพร ณัฐวัฒน์ อุทธังกร สนพ.เคล็ดไทย
46.ที่อยุธยาและเรื่องอื่นๆ เปรมวดี แย้มเพกา
47.ที่อื่น กิตติพล สรัคคานนท์ shine
48.ทุกข์หฤหรรษ์เดือนวาด พิมวนา สนพ.สามัญชน
49.น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า เสรี ชมภูมิ่ง บ.พี.วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด
50.นาฏกรรมเมืองหรรษา ชาติวุฒิ บุณยรักษ์ มติชน
51.นิทานราตรี ทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์ เพลงวรรณ
52.นิยายเหนือรางเหล็ก อุเทน พรมแดง นานมีบุ๊คส์
53.นิ้วโป้งอันที่ 12 สมภพ นิลกำแหง ฉลองบุญ
54.บริษัท ไทยไม่จำกัด สนั่น ชูสกุล มติชน
55.บางหลืบสมรภูมิปั้นคำ สนพ.เคล็ดไทย
56.บุรุษในม่านพรางประชาคม ลุนาชัย มติชน
57.ปรารถนาแห่งแสงจันทร์ เงาจันทร์ สนพ.แพรว
58.ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้ตรอมตรม ภาณุ ตรัยเวช นานมีบุ๊คส์
59.พญาอินทรี จรัญ ยั่งยืน มติชน
60.ภาพร่างของความหลับ สุขพงศ์ คหวงศ์อนันต์ ง่ายงาม
61.มาตุภูมิเดียวกัน วิน วนาดร มติชน
62.มีไว้เพื่อซาบอุรุดา โควินท์ สนพ.แพรว
63.ยิ้มอัปสรในรัตติกาล นพรุจ หิญชีระนันท์ นกฮูก
64.รวมเรื่องสั้น สถานการณ์ลิงฉุกเฉิน ปานศักดิ์ นาแสวง สนพ.วานรนคร
65.รูปรัก วรภ วรภา สนพ.แพรว
66.ลูกที่โง่เขลาคนหนึ่งของพ่อ พ่อที่เป็นประชาชนโง่เขลาคนหนึ่งของประเทศนี้ ทิพย์ แซ่ตั้ง สนพ.ลูกหลานจ่าง แซ่ตั้ง
67.วรรณกรรมตกสระ ภาณุ ตรัยเวช นานมีบุ๊คส์
68.วีรบุรุษที่ตายแล้ว ฟาริดา วิรุฬหผล นานมีบุ๊คส์
69.สัมพันธภาพเดือนวาด พิมวนา สนพ.สามัญชน
70.หมาทุกตัวล้วนต้องตาย อรุณวดี อรุณมาศ นานมีบุ๊คส์
71.หมู่บ้านแอโรบิก ทัศนาวดี สนพ.แพรว
72.หลังบานประตูของครอบครัวชำรุด แก้มหอม แมวนอนเซา
73.อย่าล้อเล่นกับความรู้สึก SENSE วราห์ชา พรรณสังข์ สนพ.ดอกหญ้า 2000
74.อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ชัยกร หาญไฟฟ้า สนพ. ณ บ้านวรรณกรรม
75.อัลฟ่า โอเมก้า ไล่ล่าหาความตาย เชษฐา สุวรรณสา ซัคเซส มีเดีย
76.อีเมล์จากพ่อหมอ ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ สุนันทา เทียนแก้ว บ.แม่เด็ก