หมดปัญญาออนไลน์ – modepanya online


๑๐๐ ปีชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์
19 มิถุนายน 2010, 1:01 am
Filed under: - ตระเวนแกลอรี, | ศิลปะ

นิทรรศการ “๑๐๐ ปีชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์”

ผู้จัด : มูลนิธิ เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการ  ชีวิต และงานของ “เฟื้อ หริพิทักษ์” เป็นนิทรรศการเนื่องในวาระที่ อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ มีอายุครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในวันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๓ ที่ผ่านมานี้ โดยมีหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน  รวมถึงลูกศิษย์ลูกหาและเพื่อนฝูง นำโดย กลุ่มอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร มารวมตัวกันจัดนิทรรศการนี้ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันใหญ่หลวงที่ อ.เฟื้อ  หริพิทักษ์  ได้สร้างสรรค์ไว้ให้กับวงการศิลปกรรมไทยและร่วมสมัย และเพื่อเป็นการสนองคุณอาจารย์และเผยแผ่ความรู้ความเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่คน หนึ่งของประเทศ

กิจกรรมระหว่างนิทรรศการ

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553
ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
บรรยาย เรื่อง งานอนุรักษ์จิตรกรรมไทยของ เฟื้อ หริพิทักษ์ โดย สุรศักดิ์ เจริญวงศ์ อาจารย์ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553
ณ ห้องออดิทอเรียมชั้น 5
เพลงขอทาน/ ปาฐกภาพิเศษ
14.00-15.00 น. ครูประทีป หนองปลาหมอ ขยับกรับขับเสภา
15.00-17.00 น. สุลักษณ์ ศิวรักษ์ แสดงปาฐกถาพิเศษ “เฟื้อ หริพิทักษ์ ในมิติทางการเมือง”

กิจกรรมพิเศษทุกวันเสาร์
10.00 น. – 17.00 น. นักศึกษาจากเพาะช่าง แสดงผลงานศิลปและการอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย งานวาดเส้น รูปเหมือนและ งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
นิมมิดา วรนิธิศ (แหม่ม) 081-860-4217
ศาตนันท์ สว่างเนตร (โอ๋) 081-924-2170

โฆษณา


นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ฉงน สงสัย

กรุงเทพมหานคร – หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมสืบค้นความหมายใหม่ต่อสิ่งที่คุ้นเคยและตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกผ่านผลงานศิลปะของ 4 ศิลปินร่วมสมัย ทั้งประติมากรรม ศิลปะการจัดวาง ภาพยนตร์สั้น และวิดีโออาร์ต ในนิทรรศการ “ฉงน สงสัย” จัดแสดงแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 13 มิถุนายนศกนี้ โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา

นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผลงานของศิลปินร่วมสมัย 4 ท่าน ได้แก่ ปิติวรรธน์ สมไทย พศุตม์ กรรณรัตนสูตร ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ และนภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ได้แสดงประเด็นของความฉงนสงสัย ตั้งคำถามและสมมติฐาน ทั้งต่อสิ่งที่อยู่ภายในตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ศิลปินได้ร่วมสืบค้นความหมายใหม่ต่อสิ่งที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ที่แตกต่างและถ่ายทอดสู่ผู้ชมผ่านผลงานประติมากรรม ศิลปะการจัดวาง ภาพยนตร์สั้น และวิดีโออาร์ต

“หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ฉงน สงสัย” จะกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดการพัฒนาตนเองจากความสงสัยที่เกิดขึ้นจากผลงานศิลปะ รวมทั้งเห็นถึงวิธีการใหม่ๆ ในการนำเสนอผลงานศิลปะ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ต่อไป”

ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการครั้งนี้ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ และหวังว่าจะเป็นแบบแผนในการสร้างการสนับสนุนศิลปิน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้วงการศิลปะไทยมีกำลังขับเคลื่อนจากศิลปินในทุกรุ่นและทุกระดับ ศิลปินทั้ง 4 ท่านมีประวัติการทำงานทั้งในและนอกประเทศมากว่า 10 ปี ถือเป็นศิลปินรุ่นกลางที่มีจุดเชื่อมโยงในบริบททั้งเก่าและใหม่ ผลงานที่นำมาจัดแสดง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของศิลปินทั้งในเชิงทักษะและแบบแผนทางความคิดที่มีการพัฒนาจากการศึกษาและประสบการณ์ที่ได้สั่งสมจากทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ ในปัจจุบันศิลปินเกือบทุกท่านทำหน้าที่เป็นอาจารย์ให้ความรู้ทางศิลปะในสถาบันต่างๆ นิทรรศการนี้จึงถือเป็นการร่วมสร้างโอกาสและเวทีเพื่อการทำงานทางศิลปะอย่างต่อเนื่องของบุคลากรที่มีบทบาทและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในวงการศิลปะ

ทั้งนี้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว นิทรรศการกระตุ้นให้ผู้เข้าชมร่วมรับรู้ผลงานด้วยวิธีการค้นหา ตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งจากตัวตนและจากสิ่งรอบด้านผ่านงานศิลปะ เพื่อเป็นต้นเหตุของการนำไปสู่ความคิดที่รอบด้าน การสร้างสรรค์ รวมถึงทัศนคติใหม่ๆ ที่อาจส่งผลทั้งต่อการดำเนินชีวิตส่วนบุคคล และการดำรงอยู่ในสังคม

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจร่วมตรวจสอบความเป็นไป และตั้งคำถามกับสิ่งที่เผชิญอยู่ตรงหน้า ในนิทรรศการ “ฉงน สงสัย” ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 13 มิถุนายน 2553 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง- กรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน เวลาทำการระหว่าง 10.00 น. – 21.00 น. วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์)

สอบถามเพิ่มเติม คุณรัชนีภรณ์ เรืองดิษยรัตน์ โทร. 02-214 6630-8  # 519นิทรรศการศิลปะ “สีสันแห่งชีวิต” โดย โอภาส โชติพันธวานนท์

“สีสันแห่งชีวิต” โดย โอภาส โชติพันธวานนท์
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 20 มิถุนายน 2553
ณ โรสกาเด้น แกลเลอรี สวนสามพราน

นิทรรศการ Colour of Life หรือ สีสัน แห่งชีวิต นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิคและสีชอล์คอันแสนสดใสของโอภาส โชติพันธวานนท์ ศิลปินหนุ่มผู้มีชีวิตผูกพันกับท้องทะเลบ้านเกิด ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โอภาสเห็นท้องทะเลครามอันกว้างใหญ่ เป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความงดงามอันบริสุทธิ์ของสิ่งมีชีวิตใต้ ผืนน้ำ อันก่อให้เกิดพลังแห่งจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพของสรรพสิ่งใต้ท้องทะเล ประกอบขึ้นเป็นใบหน้าคนที่ยิ้มแย้มมีความสุข สีสันสดใสและลายเส้นที่พลิ้วไหว ดูราวกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้กำลังเคลื่อนไหวหยอกล้อภายใต้ผืนน้ำ ทั้งฝูงปลาน้อยใหญ่ ดอกไม้ทะเลหลากสี เหล่าปะการังและกัลปังหานานาชนิด พากันแหวกว่ายอยู่บนกระดาษสาที่สะท้อนใบหน้าเปื้อนยิ้มของพวกเราทุกคน

โรสกาเด้นแกลเลอรี่จึงขอความกรุณา ประชาสัมพันธ์นิทรรศการดังกล่าว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล หมายเลขโทรศัพท์ 08-6890-2762, 08-4772-2887, 0-2422-2092, (ปิดวันจันทร์)
สอบถามเส้นทาง กรุณาติดต่อ 0-3432-2544

…………………………..

“Colour of Life” by Opas Chotiphantawanon
From April 3 – June 20, 2010
at Rose Garden Gallery (Nakhon Pathom)

“Colour of Life” by Opas Chotiphantawanon presents Acrylic and Oil Pastel paintings of the fascinating underwater world. Opas who has lived inseparably to the sea of Surat Thani sees the vast blue ocean as an astonishing home of marine creatures. Beneath the deep blue water, sea flowers are waving by the ocean current and fish of various kinds are moving freely with there vivid colours, continually adding another changing beauty to this mystic world. Sea plants, corals, fish, form the colorful smiley face like they are moving playfully as the background of the sea. These scenes have been relayed on the flat surface of Sa paper and the happily smiley face of us all.

Rose Garden Gallery requests for your support to kindly promote the upcoming exhibition.
For further information, kindly contact ARDEL Gallery at number 08-6890-2762, 08-4772-2887, 0-2422-2092 (Closed on Monday)
Map Information: 0-3432-2544Wild and Whimsical


Wild and Whimsical

นิทรรศการประติมากรรม และภาพวาดโดย อลิซาเบ็ธ รอมฮิลด์

ณ ละลานตา ไฟน์อาร์ต

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 10 มีนาคม 2553

นิทรรศการ “Wild and Whimsical” นำเสนอผลงานชุดใหม่และต้อนรับการกลับมาของ อลิซาเบ็ธ รอมฮิลด์ ศิลปินหญิงชาวเดนมาร์กเชื้อสายอิหร่าน  ซึ่งมีผลงานต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่พำนักในประเทศไทย

อลิซาเบ็ธ รอมฮิลด์ เป็นที่รู้จักจากผลงานภาพวาดผู้หญิงซึ่งโดดเด่นในเรื่องการใช้สีสันสดใสร้อนแรง   สำหรับผลงานชุดใหม่ในนิทรรศการ “Wild and Whimsical” นี้  อลิซาเบ็ธ รอมฮิลด์ ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน 3 มิติ  ซึ่งแสดงถึงความสนุกสนาน  ความมั่นใจในตัวเอง  และความสวยงามของผู้หญิงรูปร่างอวบอ้วน  หญิงสาวของอลิซาเบ็ธ รอมฮิลด์  เปล่งประกาย  และมีชีวิตชีวา  หญิงสาวเหล่านี้มีความเป็นตัวของตนเองโดยไม่ตกอยู่ในกรอบหรือบรรทัดฐานด้านความงามที่สังคมกำหนด

นอกจากนี้ “Wild and Whimsical” ยังนำเสนอผลงานภาพวาดซึ่งแสดงถึงพัฒนาการของอลิซาเบ็ธที่เริ่มค้นพบแง่มุมใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  ภาพวาดชุดใหม่ของเธอได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีของชนเผ่าพื้นเมืองในแอฟริกา  การใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

“Wild and Whimsical” จะจัดแสดง ณ ละลานตา ไฟน์อาร์ตระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 10 มีนาคม 2553 พิธีเปิดนิทรรศการจะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม เวลา 19.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก มร. Joergen Schmidt ประธานและซีอีโอ บริษัท dz card group เป็นประธานเปิดงาน

ละลานตา ไฟน์อาร์ต เลขที่ 245/14 สุขุมวิทซอย 31 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ +662 204 0583 หรือ +662 260 5381 โทรสาร +662 204 0582 อีเมล์ info@lalanta.com เวลาทำการ อังคาร-เสาร์ เวลา 10.00 น. – 19.00 น.

http://www.lalanta.com/emerge/Elizabeth%20romhild/pages/wild/warrior1.htmใต้สภาวะใต้

 

ใต้สภาวะใต้ โดย นุรัตนา หะแว

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 21 มีนาคม 2553 (พิธีเปิดนิทรรศการจัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2553 เวลา 18.30 น.)

ณ โรสกาเด้น แกลเลอรี สวนสามพราน

ความหวาดกลัวนั้นลดทอนกำลังใจในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ เป็นความรู้สึกที่ค่อยๆ กัดกร่อนจิตใจทุกขณะ ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื้อรังในภาคใต้ก็เช่นกัน ได้เข้าไปทำร้ายและทำลายความสุขของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความกลัวนั้นได้ฝังลึกลงไปในจิตใจของเด็กๆ ที่บอบบาง นุรัตนา หะแว ศิลปินมุสลิมรุ่นใหม่จากปัตตานี ได้ถ่ายทอดความรู้สึกอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ผ่านผลงานภาพพิมพ์กึ่งนามธรรมที่มีชื่อว่า “ใต้สภาวะใต้” รอยร้าวที่พาดผ่านรูปทรงของเครื่องเล่นต่างๆในผลงาน ราวกับความแตกแยกของสังคม ซ้ำร้ายกลับฝังร่องรอยแห่งความทุกข์ลงบนหัวใจของเด็กๆ ที่ไม่อาจเล่นให้สนุกได้อีก บรรยากาศอันสดใสและเสียงหัวเราะที่ควรมี ถูกแทนที่ด้วยความหม่นหมอง และสีที่อึมครึม ไม่ว่าจะพุทธหรือมุสลิมก็ล้วนเป็นผู้ถูกกระทำจากการอ้างเพียงความแตกต่างทางความเชื่ออย่างไร้ความชอบธรรม ใต้สภาวะใต้ทุกวันนี้ จึงคล้ายกับอยู่ในฝันร้าย เพราะแม้แต่สนามเด็กเล่นก็ไร้ซึ่งความปลอดภัยอีกต่อไป

โรสกาเด้นแกลเลอรี่จึงขอความกรุณาประชาสัมพันธ์นิทรรศการดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล หมายเลขโทรศัพท์ 08-6890-2762, 08-4772-2887, 0-2422-2092, (ปิดวันจันทร์)

สอบถามเส้นทาง กรุณาติดต่อ 0-3432-2544Twist & Shout สุก-ดิบ อาทิตย์อุไทย

Twist & Shout สุก-ดิบ อาทิตย์อุไทย

วัน/เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553
สถานที่ : ชั้น 8 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจากประเทศญี่ปุ่น

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย นำเสนอผลงานกว่า 40 ชิ้น จากศิลปินญี่ปุ่น 17 คน เป็นการแนะนำอย่างเป็นทางการให้สาธารณชนรู้จักผลงานของศิลปินญี่ปุ่น ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากวัฒนธรรมสมัยนิยม (pop culture) เช่น การ์ตูนมังงะ และการ์ตูนอนิเมะ โดยเน้นให้เห็นถึงแนวทางสังคมและกระแสใหม่ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมญี่ปุ่นในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเป็นการสำรวจผลงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงหลากหลายแง่มุม ทั้งกรอบความคิดและสังคมของคนร่วมสมัย จากงานจิตรกรรม ศิลปะการจัดวาง วีดิโออาร์ต ประติมากรรม ภาพถ่าย หรือแม้แต่หุ่นยนต์ขนาดใหญ่สูงกว่า 7 เมตร และหุ่นยนต์ขนาดจิ๋ว นิทรรศการเป็นความร่วมมือระหว่างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกับเจแปนฟาวน์เดชั่น เพื่อร่วมฉลองปีแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแม่น้ำโขงและประเทศญี่ปุ่น

ผลงานอันหลากหลายที่นำมาจัดแสดงถูกคัดสรรโดยเคนจิ คูโบตะ ภัณฑารักษ์อิสระ และโยโกะ โนเสะ ภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะ โตโยต้า มิวนิซิเพิล โดยมุ่งหวังให้นิทรรศการ “สุก-ดิบ อาทิตย์อุไทย” นี้เป็นการสำรวจผลงานศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึงหลากหลายแง่มุมทั้งกรอบความคิดและสังคมของคนร่วมสมัย  ที่เปี่ยมไปด้วยพลังในการสร้างสรรค์ และแฝงความหมายล้ำลึกเกี่ยวเนื่องกับสังคมและประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ซึ่งวัฒนธรรมญี่ปุ่นในรูปแบบของการ์ตูนมังงะ การ์ตูนอนิเมะ เกมส์ ดนตรี วรรณกรรม และภาพยนตร์ ไม่ใช่รูปแบบทางวัฒนธรรมรูปแบบเดียวที่ผ่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมไทยเท่านั้น แต่อิทธิพลนี้ยังได้แผ่ขยายไปถึงอาหาร เสื้อผ้า จนถึงที่พักอาศัย นิทรรศการ “สุก-ดิบ อาทิตย์อุไทย” จึงเป็นโอกาสให้ผู้ชมในวงกว้างสามารถมองเห็นและรับรู้ได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมร่วมสมัยของญี่ปุ่น และจินตนาการที่เกิดขึ้นจากมุมมองทางศิลปะ และนอกจากงานศิลปะแล้วยังมีกิจกรรมเสวนาระหว่างศิลปินไทยและญี่ปุ่น รวมถึงการบรรยายจากศิลปินญี่ปุ่นต่อสาธารณชน โดยเฉพาะนักศึกษาไทย ซึ่งท้ายที่สุดจุดประสงค์ของนิทรรศการคือ การก่อให้เกิด มุมมองที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต


แนวความคิด

วัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นมีการเสนองานการ์ตูน และตัวละครอนิเมชั่น ซึ่งกลายมาเป็นตัวสัญลักษณ์ที่รู้จักกันทั่วโลก อาทิ โปเกมอน เฮลโล คิตตี้ และโดราเอมอน นอกจากกระแสที่กล่าวมานี้ยังมีละครทีวี นวนิยาย และอนิเมชั่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการตัดสินใจเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่งสามารถดึงดูดแฟน ๆ ชาวต่างชาติให้เฝ้าติดตามเรื่องราวอย่างเหนียวแน่น โลกแห่งจินตนาการอันใหม่เอี่ยมทั้งสองเข้ามาเกี่ยวข้องกับสังคมคนละขั้ว ข้างหนึ่งเป็นพวกอัตตานิยม เก็บเนื้อเก็บตัว อีกพวกจะใส่ใจกับโลกภายนอก และชอบมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งทั้งสองแบบนี้ก็สามารถพูดได้ว่าเป็นตัวแทนรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในยุคสหัสวรรษใหม่นี้

ในนิทรรศการนี้ ความคลุมเครือของวัฒนธรรมวัยรุ่นญี่ปุ่นจะได้รับการตีความออกมาเป็นความต้องการของวัยรุ่นที่อยากจะ “Twist” และ “Shout” ศิลปินทั้ง 17 คนเสนอผลงานทั้งที่เป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม วิดิโอ ภาพถ่าย และ ศิลปะติดตั้ง ที่จะทำให้เราได้เห็นภาพยอดฮิต และคุ้นตา แต่ในอีกแง่หนึ่งก็แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาเร่งด่วนของสังคมญี่ปุ่น

ในปีที่ผ่านๆ มา โลกาภิวัตน์เป็นตัวเร่งการรับเอาวัฒนธรรมวัยรุ่นในเอเชีย ทำให้ความแตกต่างระหว่างทัศนศิลป์ในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มมีช่องว่างลดลงกว่าแต่ก่อน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะรู้ว่าผู้ชมชาวไทยตอบสนองศิลปะร่วมสมัยญี่ปุ่นอย่างไร เมื่อผลงานเหล่านั้นถูกนำมาจัดแสดงในนครหลวงของประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่ที่วัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ผลงานหลายชิ้นอาจจะเปิดเผยแง่มุมด้านลบของวัฒนธรรมร่วมสมัยของญี่ปุ่น เปลี่ยนความเข้าใจใหม่อย่างทันทีทันใดให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทยก็เป็นได้

เสวนาโต๊ะกลม : อิทธิพลแห่งปรากฏการณ์ “วัฒนธรรมป๊อป” ที่หลั่งไหลจากญี่ปุ่นสู่ไทย
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00-18.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
มูลนิธิญี่ปุ่นร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเสนอเสวนาโต๊ะกลมทางวิชาการ เกี่ยวกับ อิทธิพลแห่งปรากฏการณ์ วัฒนธรรมป๊อป ที่หลั่งไหลจากญี่ปุ่นสู่ไทย ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในรูปแบบของการ์ตูน หนังสือ แฟชั่น และภาพยนตร์ รวมไปถึงศิลปะร่วมสมัย ผ่านมุมมองของภัณฑารักษ์และศิลปินชาวญี่ปุ่น และภัณฑารักษ์ ศิลปิน และนักสังคมวิทยาไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่ของปรากฏการณ์การหลั่งไหลทางวัฒนธรรมสมัยนิยมหรือวัฒนธรรมป๊อบ

ผู้เข้าร่วมเสวนาโต๊ะกลมทางวิชาการ
ชาวญี่ปุ่น
• AIDA Makoto (Artist))
• AMAMIYA Yosuke (Artist)
• AOYAMA Satoru (Artist)
• CHIBA Masaya (Artist)
• ENDO Ichiro (Artist )
• IZUMI Taro (Artist)
• KANEKO Ryo (Artist)
• KANEUJI Teppei (Artist)
• NISHINO Tatsu (Artist)
• TAKAMINE Tadasu (Artist)
• YAMAMOTO Keisuke (Artist)
• YANOBE Kenji (Artist
• KUBOTA Kenji (Curator)
• NOSE Yoko (Curator)
ชาวไทย
• อรรฆ ฟองสมุทร (ภัณฑารักษ์)
• ทวีศักดิ์ ศรีทองดี (ศิลปิน)
• วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ (ศิลปิน)
• ทรงกลด บางยี่ขัน (บรรณาธิการนิตยสาร a day, นักเขียน)

ผู้ดำเนินรายการ
ดร. เตยงาม คุปตะบุตร (ศิลปิน และอาจารย์ประจำคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

http://bacc.or.th/talk/detail/guid/c13dd554c6cbbd9dc36a82f4aa15701cนิทรรศการผลงานโมเดลสถาปัตยกรรมออสเตรเลีย Abundant Australia

สถานทูตออสเตรเลีย จัดนิทรรศการโมเดลสถาปัตยกรรม – Abundant Australia นำเสนอไอเดียเฉียบจำนวน 160 ชิ้น ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยสถาปนิกและนักออกแบบชาวออสเตรเลียที่มีชื่อเสียง เช่น Alex Popov Architects, Ashton Raggott McDougall, Denton Corker Marshall, Fairweather Proberts Architects, Iredale Pederson Hook, Kennedy Nolan, Kerstin Thompson Architects and Wood Marsh Architecture

Frank M_m

Future Shack_m

New Holland Folly_m

นิทรรศการดังกล่าวร่วมแสดงในเทศกาลออกแบบบางกอก 2009 โดยเปิดแสดงระหว่างวันที่ 25 กันยายนถึง 17 ตุลาคมนี้ ที่ห้องสตูดิโด ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผลงานโมเดลที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้ มีหลากหลายสไตล์ ทั้งบ้านและอาคารต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้ไปร่วมแสดงครั้งแรกที่ออสเตรเลีย พาวิลเลียน ในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ Venice Architecure Biennale ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2551 ที่นครเวนิส ประเทศอิตาลี

ผลงานแต่ละชิ้นแสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถาปนิกแต่ละคน และยังสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของสภาพภูมิประเทศของออสเตรเลีย ที่ประกอบด้วยเมืองใหญ่ ชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ทะเลทราย และยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสถาปนิกแต่ละคนที่จะสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนและมีคุณค่า

สถาบันเอเชียลิงค์แห่งมหาวิทยาลัยเบิร์น ร่วมกับสถาบันสถาปนิกออสเตรเลีย เป็นผู้ดูแลการนำนิทรรศการนี้มาจัดแสดงในประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจด้านการออกแบบเข้าร่วมชมผลงานที่เปี่ยมไปด้วยพลัง จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และความหลากหลายของสถาปัตยกรรมออสเตรเลีย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Creative Directors: Neil Durbach, Vince Frost, Wendy Lewin, Kerstin Thompson, Gary Warner.

บรรยายพิเศษ

นิทรรศการโมเดลสถาปัตยกรรมออสเตรเลีย และภาพรวมของสถาปัตยกรรมออสเตรเลียในปัจจุบัน โดยเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 13.30 – 17.00 น.

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เดวิด พาร์เกน ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันสถาปนิกออสเตรเลีย (Ausstralia Institute of Architects) นำเสนอผลงานต่างๆ ที่จัดแสดงในนิทรรศการ ตั้งแต่เบื้องหลังผลงานจนถึงการพัฒนาแนวคิดหลักของผลงาน นอกจากนั้นจะกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ในแวดวงสถาปนิกออสเตรเลียในปัจจุบันอย่างกว้างๆ

โทน วีลเลอร์ สถาปนิกระดับแนวหน้าของออสเตรเลีย เจ้าของสตูดิโอ environa studio จะบรรยายถึงผลงานการออกแบบของเขาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอย่างเจาะจง นอกจากนั้น โทนจะพูดถึงกระบวนการทำงานของเขาที่ได้นำประเด็นต่างๆ มาพิจารณาให้เกิดความสมดุล ซึ่งรวมถึงการคำนึงถึงพื้นที่ใช้งานและการออกแบบให้น่าอยู่อาศัย ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและความจำเป็นสำหรับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ

หมายเหตุ – การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีการแปลเป็นภาษาไทย และขอความกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า เพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัด ที่อีเมล charintip.pimphan@dfat.gov.au หรือโทร. 023446464

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สถานทูตออสเตรเลีย โทร. 02 3446462

http://www.bacc.or.th/exhibition/detail/guid/481f8c3a0e7146723c080264da1db9ec