หมดปัญญาออนไลน์ – modepanya online


Twist & Shout สุก-ดิบ อาทิตย์อุไทย

Twist & Shout สุก-ดิบ อาทิตย์อุไทย

วัน/เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553
สถานที่ : ชั้น 8 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจากประเทศญี่ปุ่น

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย นำเสนอผลงานกว่า 40 ชิ้น จากศิลปินญี่ปุ่น 17 คน เป็นการแนะนำอย่างเป็นทางการให้สาธารณชนรู้จักผลงานของศิลปินญี่ปุ่น ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากวัฒนธรรมสมัยนิยม (pop culture) เช่น การ์ตูนมังงะ และการ์ตูนอนิเมะ โดยเน้นให้เห็นถึงแนวทางสังคมและกระแสใหม่ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมญี่ปุ่นในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเป็นการสำรวจผลงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงหลากหลายแง่มุม ทั้งกรอบความคิดและสังคมของคนร่วมสมัย จากงานจิตรกรรม ศิลปะการจัดวาง วีดิโออาร์ต ประติมากรรม ภาพถ่าย หรือแม้แต่หุ่นยนต์ขนาดใหญ่สูงกว่า 7 เมตร และหุ่นยนต์ขนาดจิ๋ว นิทรรศการเป็นความร่วมมือระหว่างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกับเจแปนฟาวน์เดชั่น เพื่อร่วมฉลองปีแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแม่น้ำโขงและประเทศญี่ปุ่น

ผลงานอันหลากหลายที่นำมาจัดแสดงถูกคัดสรรโดยเคนจิ คูโบตะ ภัณฑารักษ์อิสระ และโยโกะ โนเสะ ภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะ โตโยต้า มิวนิซิเพิล โดยมุ่งหวังให้นิทรรศการ “สุก-ดิบ อาทิตย์อุไทย” นี้เป็นการสำรวจผลงานศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึงหลากหลายแง่มุมทั้งกรอบความคิดและสังคมของคนร่วมสมัย  ที่เปี่ยมไปด้วยพลังในการสร้างสรรค์ และแฝงความหมายล้ำลึกเกี่ยวเนื่องกับสังคมและประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ซึ่งวัฒนธรรมญี่ปุ่นในรูปแบบของการ์ตูนมังงะ การ์ตูนอนิเมะ เกมส์ ดนตรี วรรณกรรม และภาพยนตร์ ไม่ใช่รูปแบบทางวัฒนธรรมรูปแบบเดียวที่ผ่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมไทยเท่านั้น แต่อิทธิพลนี้ยังได้แผ่ขยายไปถึงอาหาร เสื้อผ้า จนถึงที่พักอาศัย นิทรรศการ “สุก-ดิบ อาทิตย์อุไทย” จึงเป็นโอกาสให้ผู้ชมในวงกว้างสามารถมองเห็นและรับรู้ได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมร่วมสมัยของญี่ปุ่น และจินตนาการที่เกิดขึ้นจากมุมมองทางศิลปะ และนอกจากงานศิลปะแล้วยังมีกิจกรรมเสวนาระหว่างศิลปินไทยและญี่ปุ่น รวมถึงการบรรยายจากศิลปินญี่ปุ่นต่อสาธารณชน โดยเฉพาะนักศึกษาไทย ซึ่งท้ายที่สุดจุดประสงค์ของนิทรรศการคือ การก่อให้เกิด มุมมองที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต


แนวความคิด

วัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นมีการเสนองานการ์ตูน และตัวละครอนิเมชั่น ซึ่งกลายมาเป็นตัวสัญลักษณ์ที่รู้จักกันทั่วโลก อาทิ โปเกมอน เฮลโล คิตตี้ และโดราเอมอน นอกจากกระแสที่กล่าวมานี้ยังมีละครทีวี นวนิยาย และอนิเมชั่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการตัดสินใจเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่งสามารถดึงดูดแฟน ๆ ชาวต่างชาติให้เฝ้าติดตามเรื่องราวอย่างเหนียวแน่น โลกแห่งจินตนาการอันใหม่เอี่ยมทั้งสองเข้ามาเกี่ยวข้องกับสังคมคนละขั้ว ข้างหนึ่งเป็นพวกอัตตานิยม เก็บเนื้อเก็บตัว อีกพวกจะใส่ใจกับโลกภายนอก และชอบมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งทั้งสองแบบนี้ก็สามารถพูดได้ว่าเป็นตัวแทนรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในยุคสหัสวรรษใหม่นี้

ในนิทรรศการนี้ ความคลุมเครือของวัฒนธรรมวัยรุ่นญี่ปุ่นจะได้รับการตีความออกมาเป็นความต้องการของวัยรุ่นที่อยากจะ “Twist” และ “Shout” ศิลปินทั้ง 17 คนเสนอผลงานทั้งที่เป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม วิดิโอ ภาพถ่าย และ ศิลปะติดตั้ง ที่จะทำให้เราได้เห็นภาพยอดฮิต และคุ้นตา แต่ในอีกแง่หนึ่งก็แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาเร่งด่วนของสังคมญี่ปุ่น

ในปีที่ผ่านๆ มา โลกาภิวัตน์เป็นตัวเร่งการรับเอาวัฒนธรรมวัยรุ่นในเอเชีย ทำให้ความแตกต่างระหว่างทัศนศิลป์ในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มมีช่องว่างลดลงกว่าแต่ก่อน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะรู้ว่าผู้ชมชาวไทยตอบสนองศิลปะร่วมสมัยญี่ปุ่นอย่างไร เมื่อผลงานเหล่านั้นถูกนำมาจัดแสดงในนครหลวงของประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่ที่วัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ผลงานหลายชิ้นอาจจะเปิดเผยแง่มุมด้านลบของวัฒนธรรมร่วมสมัยของญี่ปุ่น เปลี่ยนความเข้าใจใหม่อย่างทันทีทันใดให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทยก็เป็นได้

เสวนาโต๊ะกลม : อิทธิพลแห่งปรากฏการณ์ “วัฒนธรรมป๊อป” ที่หลั่งไหลจากญี่ปุ่นสู่ไทย
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00-18.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
มูลนิธิญี่ปุ่นร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเสนอเสวนาโต๊ะกลมทางวิชาการ เกี่ยวกับ อิทธิพลแห่งปรากฏการณ์ วัฒนธรรมป๊อป ที่หลั่งไหลจากญี่ปุ่นสู่ไทย ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในรูปแบบของการ์ตูน หนังสือ แฟชั่น และภาพยนตร์ รวมไปถึงศิลปะร่วมสมัย ผ่านมุมมองของภัณฑารักษ์และศิลปินชาวญี่ปุ่น และภัณฑารักษ์ ศิลปิน และนักสังคมวิทยาไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่ของปรากฏการณ์การหลั่งไหลทางวัฒนธรรมสมัยนิยมหรือวัฒนธรรมป๊อบ

ผู้เข้าร่วมเสวนาโต๊ะกลมทางวิชาการ
ชาวญี่ปุ่น
• AIDA Makoto (Artist))
• AMAMIYA Yosuke (Artist)
• AOYAMA Satoru (Artist)
• CHIBA Masaya (Artist)
• ENDO Ichiro (Artist )
• IZUMI Taro (Artist)
• KANEKO Ryo (Artist)
• KANEUJI Teppei (Artist)
• NISHINO Tatsu (Artist)
• TAKAMINE Tadasu (Artist)
• YAMAMOTO Keisuke (Artist)
• YANOBE Kenji (Artist
• KUBOTA Kenji (Curator)
• NOSE Yoko (Curator)
ชาวไทย
• อรรฆ ฟองสมุทร (ภัณฑารักษ์)
• ทวีศักดิ์ ศรีทองดี (ศิลปิน)
• วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ (ศิลปิน)
• ทรงกลด บางยี่ขัน (บรรณาธิการนิตยสาร a day, นักเขียน)

ผู้ดำเนินรายการ
ดร. เตยงาม คุปตะบุตร (ศิลปิน และอาจารย์ประจำคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

http://bacc.or.th/talk/detail/guid/c13dd554c6cbbd9dc36a82f4aa15701c


1 ความเห็น so far
ใส่ความเห็น

ทำไมเดี๋ยวนี้พอใช้คำว่า “เห็น” ต้องเป็น “เห็นถึง” ด้วยล่ะคะ ทำไมไม่บอกไปเลยว่าเห็นอะไร ใช้คำว่า “เห็นถึง” มันลึกซึ้งกว่าธรรมดาเหรอคะ

หลานสาวอายุแค่สองขวบได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นแล้วค่ะ (น้าของเขาถ่ายทอดมาอีกทีหนึ่ง) เขาชอบคิตตี้มากเลย

ว่าง ๆ ก็แวะเข้าไปเยี่ยมบล็อกของเก๋ได้นะคะ เข้าไปตามลิ้งค์ใต้ number ได้เลยค่ะ

ความเห็น โดย เก๋ ตาใน
ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s%d bloggers like this: