หมดปัญญาออนไลน์ – modepanya online


จุดประกาย’51 อวอร์ดส

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จุดประกายวรรณกรรม ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งงานเขียนประเภทหนังสือเล่ม เรื่องสั้นปกติ และเรื่องสั้นผ่าน Blog เข้าร่วมประกวด
เพื่อสนับสนุนการแสดงออกและกระตุ้นความคิดของประชาชนที่ต้องการเห็นทิศทางสังคมไทยที่ดีงามและสันติ โดยสามารถนำเสนองานเขียนได้ในทุกแง่มุม อาทิ แง่มุมทางด้านเศรษฐกิจ
การเมือง ผู้นำทางสังคม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในสังคมเมืองและชนบท ฯลฯ

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
ประเภทหนังสือเล่ม
• เป็นหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มขนาดพอกเก็ตบุ๊ค ที่มีองค์ประกอบของความเป็นสารคดี พิมพ์รวมเล่มมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี
• มีหลักฐานการพิมพ์ที่ถูกต้องตามหลักสากล เช่น ชื่อผู้เขียนสำนักพิมพ์ วันเดือนปีที่พิมพ์ หมายเลข ISBN
• เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทรงคุณค่า และมีเสียงสะท้อนหรือการตอบรับจากสังคมในวงกว้าง

ประเภทเรื่องสั้นปกติและเรื่องสั้นผ่าน Blog
• เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการตีพิมพ์สื่อใดๆ มาก่อน
• เป็นงานเขียนที่มีองค์ประกอบของความเป็นเรื่องสั้น
• กำหนดให้ส่งผลงานที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษขนาด A4 ตัวอักษรขนาด 16 ปอยท์

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
เนื้อหาของเรื่องต้องเป็นไปตามแนวคิดหลักของโครงการ คือ

“แสวงหาสังคมที่ดีงามและสันติ”

• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งเนื้อหาและวิธีการนำเสนอ
• มีสำนวนภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
• มีองค์รวมของความเป็นวรรณกรรมและมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์

กติกาและเงื่อนไข
• เขียนเป็นภาษาไทยโดยมีองค์ประกอบของความเป็นสารคดีหรือเรื่องสั้น
• เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง ไม่ลอกเลียนหรือดัดแปลงจากเรื่องใดๆ หากมีการลอกเลียนหรือตรวจสอบพบว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
• กรณีที่อ้างอิงข้อมูลอื่นๆ ควรบอกแหล่งที่มาเพื่อความถูกต้อง
• ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ กรณีใช้นามปากกา กำหนดให้ส่งชื่อ นามสกุลจริง ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้แนบมาด้วย
• ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 เรื่อง
• กรณีผลงานเรื่องสั้นผ่าน Blog จะยึดถือผลงานที่ส่งมาครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานที่ทำการแก้ไข ดัดแปลง หรือเพิ่มเติมใดๆ
• ในกรณีที่ส่งผลงานเขียนมาหลายประเภท ทั้งหนังสือเล่ม เรื่องสั้นปกติ และเรื่องสั้นผ่าน Blog ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในแต่ละประเภท
• พนักงานและครอบครัวของพนักงานในเครือเนชั่น กรุ๊ป ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดคณะกรรมการจะไม่ส่งหนังสือคืน
• ผลงานเรื่องสั้นปกติและเรื่องสั้นผ่าน Blog ที่ได้รับรางวัล ให้เป็นสิทธิ์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งทางหน้าหนังสือพิมพ์และจัดพิมพ์รวมเล่มครั้งแรก

การส่งผลงาน
หนังสือเล่มและเรื่องสั้นปกติ ส่งผลงานได้ที่
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ แผนกจุดประกายวรรณกรรม
1854 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260
วงเล็บมุมซอง (ประกวดโครงการ “จุดประกายอวอร์ดส”)

เรื่องสั้นผ่าน Blog ส่งผลงานได้ที่
http://judprakaiblogawards.bangkokbiznews.com

ระยะเวลาดำเนินการ
– ประเภทหนังสือเล่ม
เปิดรับผลงาน: วันนี้ – 31 สิงหาคม 2551
ประกาศผล: ตุลาคม 2551
พิธีมอบรางวัล: ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

– ประเภทเรื่องสั้นปกติและเรื่องสั้นผ่าน Blog
เปิดรับผลงาน: วันนี้ – 15 มกราคม 2552
ประกาศผล: กุมภาพันธ์ 2552
มอบรางวัลและเปิดตัวหนังสือ: งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รางวัลประเภทหนังสือเล่ม
รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลประเภทเรื่องสั้นปกติ
รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลดีเด่นอันดับ 1 เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลดีเด่นอันดับ 2 เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย 5 เงินสดรางวัลละ 5,000 บาท รวม 5 รางวัล มูลค่ารวม 25,000 บาท

รางวัลประเภทเรื่องสั้นผ่าน Blog
รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 30,000 บาท และประกาศนียบัตร
รางวัลดีเด่นอันดับ 1 เงินสด 20,000 บาท และประกาศนียบัตร
รางวัลดีเด่นอันดับ 2 เงินสด 10,000 บาท และประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 5 เงินสดรางวัลละ 5,000 บาท รวม 5 รางวัล มูลค่ารวม 25,000 บาท

หมายเหตุ: นอกจากเงินสดพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรแล้ว ทุกรางวัลจะได้ของรางวัลอื่นๆ เพิ่มเติม มูลค่ารวมทั้งโครงการกว่า 500,000 บาท

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: