หมดปัญญาออนไลน์ – modepanya online


Surface/Tension
29 กรกฎาคม 2008, 8:45 pm
Filed under: ปฎิทินกิจกรรม | ป้ายกำกับ:

เสาร์ที่ 27 กันยายน – พฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2008
เปิด: เสาร์ที่ 27 กันยายน เวลา 17.00 – 20.00 น. พร้อมศิลปินเจ้าของผลงาน

Shigeko Bork Mu Project ยินดีเสนอ “Surface/Tension ” นิทรรศการแสดงผลงานใหม่ของ Gi-ok Jeon (เกาหลี/ไทย) และ Julie Wolfe (สหรัฐอเมริกา) นับตั้งแต่เปิดตัว นิทรรศการส่วนใหญ่ของ Mu Project มักมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอศิลปะร่วมสมัยของเอเชียให้แก่ผู้ชมงานศิลปะชาวอเมริกัน แต่กับนิทรรศการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างพื้นที่ทางศิลปะเพื่อให้ศิลปินทั้งจากโลกตะวันออกและตะวันตกได้มีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อส่งเสริมแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานของกันและกัน นิทรรศการครั้งนี้ได้รวมเอาผลงานจิตรกรรมสื่อผสม (Mixed Media Painting) ชุดใหม่ของศิลปินทั้งสอง และผลงานร่วมในรูปแบบของศิลปะจัดวางในพื้นที่เฉพาะ (Site-specific Installation) มาจัดแสดงไว้ด้วยกัน

หากเปรียบนิทรรศการครั้งนี้ดั่งการแสดงผลงานเดี่ยวสองงาน “Surface/Tension” ไม่เพียงแต่เป็นการค้นหารายละเอียดและความแตกต่างของศิลปินทั้งสองเท่านั้น แต่ยังเป็นการมองให้ลึกไปถึงความอ่อนไหวในแบบผู้หญิง และความละเอียดอ่อนซับซ้อนในการแสดงออกทางอารมณ์ที่ศิลปินทั้งสองมีต่อโลกศิลปะของเธอ ‘พื้นผิว – Surface’ หมายถึงประสบการณ์ที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส แสดงถึงพลังระหว่างการเกิดขึ้นและดับไป และระหว่างการเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุด ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกแสดงให้เห็นบนพื้นผิวของภาพผ่านวัสดุที่ใช้และเทคนิคในการผลิตงานศิลปะ ในขณะเดียวกัน ‘ความตึงเครียด – Tension’ ที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างของศิลปินทั้งสอง ทั้งในเรื่องวัสดุที่เลือกใช้ รูปลักษณ์ภายนอกของงาน และพื้นฐานทางวัฒนธรรมแตกต่าง ซึ่งทั้งคู่ต่างปรารถนาให้เกิดความผ่อนคลายทางจิตใจ

ภาพเขียนชุดใหม่ของ Gi-ok แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่มุ่งมั่นและตั้งใจในการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเธอจากความสัมพันธ์ระหว่างเธอและผู้คนที่อยู่รายล้อม ประสบการณ์ชีวิตที่ต้องจากบ้านเกิดในเกาหลี การย้ายมาตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ในประเทศไทยเนื่องจากการแต่งงาน ล้วนสร้างความหวาดกลัวกังวลต่อวัฒนธรรมใหม่ แต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังก่อให้เกิดแรงผลักดันอันสร้างสรรค์ต่อการทำงานศิลปะของ Gi-ok อย่างต่อเนื่อง แม้จะได้รับการฝึกฝนมาเพื่อเป็นจิตรกรภาพภูมิทัศน์จีน Gi-ok ก็ขวนขวายทดลองรูปแบบนามธรรมด้วยการเพิ่มเติมวัสดุใหม่ๆ เช่น ใยผ้าโปร่ง และเส้นด้าย ลงไปบนพื้นผิวงานจิตรกรรมของเธอ ในขณะที่ใยผ้าทำหน้าที่แบ่งพื้นที่อันเป็นนามธรรมบนภาพวาด เส้นด้ายก็เปรียบได้ดั่งสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวเธอกับบุคคลอื่นๆ และสังคม สื่อแทนด้วยการเย็บและร้อยเส้นด้ายลงบนชั้นของกระดาษ สี และใยผ้า Gi-ok ได้จัดวางตัวเองไว้ในตำแหน่งที่ให้ความรู้สึกสุขสบายและปลอดภัยอยู่ภายในสังคมของเธอ แต่ในขณะเดียวกันก็โอบกอดผู้อื่นด้วยความอ่อนโยนของเพศหญิงไปด้วย

ขณะที่ Gi-ok มุ่งประเด็นไปที่เรื่องของช่องว่างระหว่างผู้คน ศิลปินอเมริกัน Julie Wolfe เลือกที่จะให้ความสำคัญกับคำถามเชิงปรัชญาว่าด้วยเรื่องมิติของเวลาในธรรมชาติ ซึ่งถูกสื่อออกมาด้วยภาพของดอกไม้ ผลไม้ ฝูงนกและรังของมัน เผยให้เห็นลักษณะอันเที่ยงแท้ของธรรมชาติที่ล้วนแต่ผ่านเข้ามาและจากไป งานของ Julie เลือกแสดงถึงเวลาที่ผ่านกระบวนการคิดแต่ก็ไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มากกว่าที่จะกล่าวถึงเวลาที่ตรงไปตรงมาและมีการตั้งจุดประสงค์ไว้ก่อนล่วงหน้า และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ เธอจึงปฏิเสธที่จะนำเอาเหตุผลและความเป็นระบบระเบียบมาใช้ในการจัดวางองค์ประกอบบนผืนภาพ แต่กลับจงใจทิ้งร่องรอยที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นจากการผสมผสานขององค์ประกอบทั้งหลาย เช่น ภาพลวดลายจากกราไฟต์, ยางไม้, เม็ดสีน้ำมัน, ขี้ผึ้ง, แมลง และบางส่วนของพื้นผิวของภาพที่ถูกลนด้วยคบไฟ เป็นต้น ผลก็คือ ภาพของ Julie สามารถบอกเล่าความซับซ้อนอันเกิดขึ้นระหว่างความรุนแรงที่พบเห็นได้ทั่วไปในสภาพสังคมร่วมสมัย และความปรารถนาถึงช่วงเวลาแห่งสันติภาพและความสงบสุข หากมองให้ลึกลงไปในแต่ละชั้นของแต่ละองค์ประกอบ ผู้ชมยังสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์เจ็บปวดของศิลปินที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นของการผลิตชิ้นงานได้โดยทางอ้อมอีกด้วย

เนื้อหาอันโดดเด่นที่สุดของ “Surface/Tension” น่าจะอยู่ที่ผลงานศิลปะจัดวางในพื้นที่เฉพาะ (Site-specific Installation) ซึ่ง Gi-ok และ Julie ได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อนิทรรศการในครั้งนี้ งานศิลป์ชิ้นนี้เป็นการผสานรวมกันระหว่างโครงสร้างเหล็กที่มองดูคล้ายกิ่งก้านต้นไม้ของ Julie และประติมากรรมที่อ่อนนุ่มประดิษฐ์จากใยผ้า ผลงานของ Gi-ok ซึ่งนี่สื่อให้เห็นถึงการเผชิญหน้าและการสื่อสารกันของทั้งคู่ ตลอดนิทรรศการในครั้งนี้ ผู้ชมจะได้เข้าใจว่า พื้นผิว – Surface (ความละเอียดอ่อนซับซ้อนในงานฝีมือ, ความอุตสาหะของศิลปิน และความแตกต่างอันทรงพลัง) จะบรรเทาความหมายของ ความตึงเครียด – Tension (ตะวันออกและตะวันตก, ความแข็งแกร่งและอ่อนโยน, การเกิดขึ้นและดับไป) ได้อย่างไร

เกี่ยวกับศิลปิน
Gi-ok Jeon เกิดในประเทศเกาหลี ปัจจุบันอาศัยและทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย สำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตรกรรมตะวันออก จาก Duk Sung Women’s University ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีเมื่อปี 1994 จากนั้นได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรมภูมิทัศน์จีน จาก Central Academy of Fine Arts กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนในปี 1998 Gi-ok ได้จัดแสดงผลงานเดี่ยว คู่ และกลุ่มมาแล้วหลายครั้ง ทั้งใน โซล ปักกิ่ง และกรุงเทพฯ เช่นที่ Beijing International Art Palace Museum, หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ห้องศิลปนิทรรศมารศี วังสวนผักกาด (กรุงเทพฯ) และนับตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา Gi-ok ได้เป็นผู้อำนวยการและผู้สอนโครงการอบรมศิลปะเชิงปฏิบัติการ – JeOn Art Boorth Workshop Program ในกรุงเทพฯ

gi_ok_jeon@yahoo.com
http://www.jeonartbooth.com

Julie Wolfe ศิลปินจากลากูน่าบีช แคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันอาศัยและทำงานอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตรกรรม และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลป์ จาก University of Texas ในออสติน จากนั้นศึกษาด้านภาษาและการวาดภาพจาก La Poggerina ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี และศึกษางานช่างโลหะ จาก University of California (UC) ในซานดิเอโก และ Corcoran School of Art and Design เธอผ่านการแสดงผลงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มมาแล้วมากมาย ทั้งในนิวยอร์ก, วอชิงตัน ดี.ซี., และแคลิฟอร์เนีย รวมถึงผลงานชุดสำคัญที่ได้จัดแสดงไว้ในสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ณ กรุงกีโต ประเทศเอกวาดอร์

Julie Wolfe ยังได้ฝึกฝนงานช่างทอง และยังเคยประดิษฐ์ผลงานเครื่องประดับชิ้นเยี่ยมให้แก่ Barneys ในนิวยอร์กเป็นเวลาถึง 14 ปี งานของเธอมักพบเห็นได้ตามนิตยสารชั้นนำอยู่บ่อยครั้ง ทั้งใน Vogue ฉบับอิตาลี่และฝรั่งเศส, Elle ฉบับอังกฤษ และ W Magazine

……………………….

September 27 Sat – November 13 Thurs 2008
Opening: Saturday, September 27, 5-8 pm artists in attendance

Shigeko Bork Mu Project is pleased to present “Surface/Tension,” an exhibition of new works by Gi-ok Jeon (Korea/Thailand) and Julie Wolfe (US). While the exhibitions by Mu Project since its inauguration had focused on introducing contemporary Asian art to the American audience, this exhibition aims to create a mutual ground for Eastern and Western artists to meet together for the first time and exchange their ideas to help inspiring their creativity. This exhibition will include each artist’s new series of mixed media paintings and a collaborative site-specific installation.

Transcending a notion of exhibition as two simple solo shows, “Surface/Tension” not only explores the particularity of and the difference between the two artists, but also examines a woman’s sensibility and the sophistication in expression that the two artists share in their artistic world. ‘Surface,’ a sensory experience, connotes the dynamism between becoming and extinction, and between change and cease, which all are manifested on the surface of their paintings through the use of materials and techniques. On the other hand, ‘tension,’ a desire to psychological comfort, results from dissimilar materials on each painting and the different aesthetic and cultural backgrounds of the two artists.

In the new series of Gi-ok’s paintings, she presents a contemplative procedure of seeking her genuine identity in the relationship between the people who inevitably surround her. The experience of separation from her home country Korea, and relocation to Thailand since her marriage has been a tremendous fear to a new culture, yet a continuous creative impulse to her artistic practices. Originally trained as a Chinese landscape painter, Gi-ok strives to experiment abstract forms with non-traditional objects in front of the surface of the painting by using gauze and thread. While gauze divides the abstract spaces in her painting, thread becomes a metaphor to bridge between her relationship to others and society. By stitching and threading through the layers of paper, paints and gauze, Gi-ok positions herself in comfort and protection in her society, and also embraces others in a feminine manner.

While Gi-ok focuses on existential space of human beings, American artist Julie Wolfe deals with a philosophical question of time in nature, represented by flowers, fruits, birds and their nests. Revealing true characteristics of nature as coming and going, Julie expresses circulative and meditative time rather than purposive and lineal time. To achieve her goal, she neither consciously intends nor systematically plans the composition of the canvas. Rather, she strives to leave spontaneous traces by using a mix of elements: graphite drawings, fig tree resin, oil pigment, beeswax, insects, surfaces areas which have been burned with her torch, etc. As a result, Julie’s paintings appear to show complexity between common violence in our contemporary society and desire for peaceful moment. Concentrating on translucent layers of each element, the audience also indirectly experiences artistic agony throughout the process of art making.

The most notable quality of “Surface/Tension” will be discovered at the site-specific installation that Gi-ok and Julie collaborate for this exhibition. This installation will represent a merge between Julie’s branch-like metallic objects and Gi-ok’s soft sculpture made of fabric, and symbolize encounter and communication between the two artists. Through this exhibition, the audience will certainly witness how surface (sophisticated craftsmanship, artistic endeavor and dynamic difference) softens the meaning of tension (East and West, hardness and softness, extinction and appearance).

About artists
Gi-ok Jeon was born in Korea, and now lives and works in Bangkok, Thailand. She received her BFA in Oriental painting at Duk Sung Women’s University, Seoul, Korea in 1994 and earned her MFA in Chinese landscape painting from Central Academy of Fine Arts, Beijing, China in 1998. She has held several solo, two-person and group shows in Seoul, Beijing and Bangkok such as Beijing International Art Palace Museum, Jamjuree Art Gallery of the Chulalongkorn University (Bangkok) and Marsi Gallery of the Suan Pakkad Palace (Bangkok). Since 2001, Gi-ok has been a director and instructor at the JeOn Art Booth Workshop Program in Bangkok.

gi_ok_jeon@yahoo.com
http://www.jeonartbooth.com

Julie Wolfe is living and working in Washington DC from Laguna Beach, Ca. She received her BFA in painting, MA in Art History from University of Texas in Austin and studied language and drawing at La Poggerina in Florence Italy and metalsmithing at UC San Diego and Corcoran School of Art and Design.

She has exhibited her works in solo shows and group shows in New York, DC and California and is included in such important collections as the US embassy in Quito, Ecuador.

Julie Wolfe is also trained as a goldsmith and has made one of kind jewelry exclusively for Barneys New York for 14 years. Her work is frequently featured in Italian and French Vogue, British Elle and W Magazine.

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s%d bloggers like this: